41 Tin tức nổi bất 1

Tin tức nổi bất 1

Ông ấy có thể nhấn mạnh "quan điểm chính thống của đảng Cộng hòa trong vấn đề cắt giảm thuế, bãi bỏ các quy định cũng như chương trình bảo hiểm Obamacare", trong khi "rời xa lập trường không mang tính truyền thống của mình trước đây".

Việc ông Reince Priebus được chọn làm Chánh văn phòng Nhà Trắng có vẻ như báo trước đường lối lãnh đạo này. Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan có lẽ cũng cầu mong cho điều đó xảy ra, với hy vọng vào "một kỷ nguyên mới của chính phủ Cộng hòa đoàn kết".

Ông ấy có thể nhấn mạnh "quan điểm chính thống của đảng Cộng hòa trong vấn đề cắt giảm thuế, bãi bỏ các quy định cũng như chương trình bảo hiểm Obamacare", trong khi "rời xa lập trường không mang tính truyền thống của mình trước đây".

Việc ông Reince Priebus được chọn làm Chánh văn phòng Nhà Trắng có vẻ như báo trước đường lối lãnh đạo này. Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan có lẽ cũng cầu mong cho điều đó xảy ra, với hy vọng vào "một kỷ nguyên mới của chính phủ Cộng hòa đoàn kết".

Ông ấy có thể nhấn mạnh "quan điểm chính thống của đảng Cộng hòa trong vấn đề cắt giảm thuế, bãi bỏ các quy định cũng như chương trình bảo hiểm Obamacare", trong khi "rời xa lập trường không mang tính truyền thống của mình trước đây".

Việc ông Reince Priebus được chọn làm Chánh văn phòng Nhà Trắng có vẻ như báo trước đường lối lãnh đạo này. Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan có lẽ cũng cầu mong cho điều đó xảy ra, với hy vọng vào "một kỷ nguyên mới của chính phủ Cộng hòa đoàn kết".

Ông ấy có thể nhấn mạnh "quan điểm chính thống của đảng Cộng hòa trong vấn đề cắt giảm thuế, bãi bỏ các quy định cũng như chương trình bảo hiểm Obamacare", trong khi "rời xa lập trường không mang tính truyền thống của mình trước đây".

Việc ông Reince Priebus được chọn làm Chánh văn phòng Nhà Trắng có vẻ như báo trước đường lối lãnh đạo này. Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan có lẽ cũng cầu mong cho điều đó xảy ra, với hy vọng vào "một kỷ nguyên mới của chính phủ Cộng hòa đoàn kết".

Ông ấy có thể nhấn mạnh "quan điểm chính thống của đảng Cộng hòa trong vấn đề cắt giảm thuế, bãi bỏ các quy định cũng như chương trình bảo hiểm Obamacare", trong khi "rời xa lập trường không mang tính truyền thống của mình trước đây".

Việc ông Reince Priebus được chọn làm Chánh văn phòng Nhà Trắng có vẻ như báo trước đường lối lãnh đạo này. Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan có lẽ cũng cầu mong cho điều đó xảy ra, với hy vọng vào "một kỷ nguyên mới của chính phủ Cộng hòa đoàn kết".

Ông ấy có thể nhấn mạnh "quan điểm chính thống của đảng Cộng hòa trong vấn đề cắt giảm thuế, bãi bỏ các quy định cũng như chương trình bảo hiểm Obamacare", trong khi "rời xa lập trường không mang tính truyền thống của mình trước đây".

Việc ông Reince Priebus được chọn làm Chánh văn phòng Nhà Trắng có vẻ như báo trước đường lối lãnh đạo này. Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan có lẽ cũng cầu mong cho điều đó xảy ra, với hy vọng vào "một kỷ nguyên mới của chính phủ Cộng hòa đoàn kết".

Tin tức nổi bật

Video clip

Fanpage facebook